Складова база

Управлението на доставките, подготовката на материалите и зареждането им в шевните вериги е базирано на модерна, специално създадена за нас ERP система. Тя помага за контрола върху доставките и разходите на всички материали.

Доставените основни и спомагателни материали се приемат и съхраняват в специално пригодени складови помещения.Материалите са разделени в обособени зони,предназначени за различните клиенти.

Складовите наличности се следят ежедневно и има актуална информация за тяхното движение и наличности по артикули.

За всеки клиент, необходимите материали за производство, се изписват от склада по утвърдени разходни норми за конкретния модел.Плановите задания , пуснати в производство, се комплектоват с необходимите им материали.Още от производство