ПАКЕТАЖ и ЕКСПЕДИЦИЯ

Пакетирането и амбалирането на изделията е важен процес, отчитайки голямото разнообразие на формите, типа на пакетажа и направлението по клиенти. Разполагаме с модерни системи за печат, следене и контрол чрез баркодове.

Пакетирането на изделията се извършва според всички изисквания на клиентите.

Има различни начини на опаковане – на закачалки, в пликове, в кутии от различен материал. Имаме възможност да отпечатваме при нас баркодове двуцветно (черно-бели). При изискване за повече цветове имаме изпълнители, които ги отпечатват. За опаковането използваме доставени материали от клиентите ни или закупуваме от наши доставчици, с които работим дълго време. Следи се за правилното комплектоване и етикиране на изделията. След опаковането в кашони за експедиране също се извършва контрол на изделията, които предстои да бъдат  транспортирани към клиента.

Готовата за експедиране продукция се съхранява надеждно в определено за целта място. Кашоните са подредени на европалети, при изискване от клиентите могат да бъдат фолирани. Транспорта може да се извърши с фирма, с която работим, с фирма на клиента или по куриерОще от производство