УШИВАНЕ

Шевният салон е оборудван с най-съвременни електронно-пневматично управляеми високооборотни шевни машини. Изделията се изпълняват в поточна организация на труда при разделение на операциите, с цел постигане на най-висока специализация и продуктивност.

Във фирма Тони`К е внедрена уникална система за отчитане труда на работниците с помоща на таблети. На всяко работно мяста е инсталиран таблет. По този начин всички работни места са свързани информативно с общата информационна система на фирмата. Всеки работник знае в реално време, какво е заработил, % на изпълнение на трудовите норми и каква ще е заплатата му.

Тази система е многофункционална. Дава възможност за:Още от производство