ОКАЧЕСТВЯВАНЕ

Окачествяването на готовата прродукция се извършва според изискванията на клиента , следвайки предоставената от него техническа документация.

Работните места на окачествителите са големи прегледни маси, оборудвани със специално осветление.То дава възможност за по-високо ниво на окачествяването.Всяко работно място разполага с измервателни средства и техническа документация на клиента, чиято продукция окачествява.

Методите на окачествяване са:

Методите на окачествяване се избират от клиента, в зависимост от неговите изисквания за качество на произведения за него продукт .Още от производство