Развойна база

От тук започва всичко...

Компанията има на разположение професионален екип от моделиер-конструктор, технолог и специално обучено шевно звено за създаване и подготвка на нови модели, изготвяне на прототипи, контрамостри и търговски мостри.

По желание на нашите клиенти и партньори можем да сътрудничим за разработването на всички необходими материали по зададени технически спецификации и дизайн.

В нашето дизайнерско студио се използват най-новите софтуерни продукти в областта на CAD/CAM технологиите. С тяхна помощ създаваме бързо и лесно нови кройки и правим всякакви корекции и промени.Още от производство