ПРОИЗВОДСТВО    
 
 
 
 
 

Имаме три специализирани звена на производствения процес:

  • кроене  - високотехнологично оборудване на кроялния участък с Robot-cutter и накатвачни колички последно поколение осигуряват висока производителност и качество на разкрой. В дизайнерското бюро се използват най-новите софтуерни продукти в областта на CAD/CAM технологиите.
  • шевни звена с електронно управляеми шевни машини PFAFF и Rimoldi
  • пакетажна и експедиционна, където се подготвят изделията с опаковка и етикетировка, съгласно изискванията на директна доставка до търговските обекти.