УПРАВЛЕНИЕ    
 
     
     

    Управлението на фирмата е ясно структурирано в тристепенна производствена структура. Високо квалифицирани, с висше образование и с дългогодишен международен опит кадри координират усилията на 750-членния колектив на фабриката.